Den 4-5. juli 2018 var Jonna og jeg en tur i Thy Nationalpark, hvor vi overnattede på Stenbjerg Kro & Badehotel. Jonna vandrede fra Agger til Klitmøller med en overnatning ca. midtvejs på Stenbjerg Kro, mens jeg tog bilen rundt i området til forskellige historiske steder, startende i Thyborøn i syd og sluttende i Hanstholm i nord.

Første stop var Sea War Museum i Thyborøn, der lægger vægt på det store søslag, Jyllandsslaget mellem tyske og engelske krigsskibe den 31. maj 1916 under 1. Verdenskrig, som fandt sted på havet ud for Thyborøn. Museet er fyldt med fund fra havbunden og andre genstande fra krigen, og udenfor i klitterne er det imponerende monument Mindeparken for Jyllandsslaget. Der er rejst ialt 25 granitsten, én for hver af de sænkede skibe, og det er planen, at der omkring hver enkelt sten skal opstilles én figur for hver af de personer, der omkom ved det enkelte skibs forlis. Projektet blev indviet den 1. juni 2016 på 100-årsdagen for slaget. Men der er lang vej, inden de ialt 8.645 figurer er opstillet.

Derefter var jeg et smut forbi Cheminova og den berygtede høfte 42, hvor nok Danmarkshistoriens største miljøsvinneri har fundet sted i perioden 1957-62. Området er fortsat massivt forurenet, hvorfor det er forbudt at bade eller fiske ud for depotet. Men som de skriver: "en gåtur langs med stranden er naturligvis ganske ufarlig".

Jeg tog derpå færgen tilbage og gik en tur rundt i Agger. En hyggelig, tidligere fiskerby. Men ud over en årlig Heavy Agger Metal Festival er der ikke meget gang i byen. Kirken, Fiskerhuset og De sorte Huse og dog et kik værd. Og så har de det gamle Agger Badehotel, som vi tidligere har boet på. Det er billigt og ok, men så heller ikke mere. For som de siger: "Hvorfor 'Se Venedig og dø', når man kan kede sig ihjel i Agger".

Derfra gik det forbi Vestervig Kirke, en fin, stor(!) landsbykirke i granitkvadre med et meget enkelt indre, og videre til Lodbjerg Kirke, der er en af de mindste landsbykirker. En hyggelig lille kirke, der er flot restaureret og udsmykket af kunstneren Maja Lisa Engelhardt i 2008. Samme Maja Lisa har også lavet et smukt kors der står udenfor Ørum Kirke og har stået for farvesætningen af det indre af Hvidbjerg Vester Aa Kirke, hvor hendes mand Peter Brandes i 2015 har lavet 7 flotte glasmalerier i kirkens vinduer.

Så var det videre til Bunkermuseum Hanstholm, hvor en stor del af tyskernes efterladenskaber fra 2. Verdenskrig fortsat står ret så velbevaret, selv om det er 'shinet' lidt op hist og her. Ud over selve museet tog jeg også en tur rundt i området, der er spækket med bunkere.

Noget "krigstræt", kørte jeg derpå til Klitmøller, hvor jeg skulle hente vandringskvinden Jonna. Ventetiden brugte jeg til at kikke på Cold Hawai's surfere.

https://www.seawarmuseum.dk
https://www.klitsogne.dk/cms/index.php?page=lodbjerg
https://bunkermuseumhanstholm.dk