Historie
500-1500


500-1500

Eksempler fra 3-årigt historieforløb

Dronningens Gobeliner

- fra høvdingerige til konstitunelt monarki

Udsnit af Vikingetid

Middelalderkirken og Korstog

Ludvig 9.’s korstog i 1249, fransk håndskrift o.1380

Den sorte død

- senmiddelalderens verdensbillede og livssyn

Toggenburg Bibel, 1411