Historie
Efter 1900


Efter 1900

Eksempler fra 3-årigt historieforløb

1. Verdenskrig og Versaillesfreden

- Ny verdensorden, socialistiske revolutioner og fascistisk magtovertagelse

Skyttegravskrig på Vestfronten

Fascismen i Italien

- selviscenesættelse og menneskesyn

Mussolini holder tale

Økonomiske samfundsmodeller

- Sovjet, USA og Tyskland i 1930’erne

Marshall-hjælpen 'Nej tak'

2. Verdenskrig og ’Den kolde krig’

- Europas deling og Murens fald

'De 3 store' ved Jaltakonferencen 1945

Afkolonisering i ’den kolde krigs ’ skygge

- stormagtspolitik i Sydøstasien

Helikoptere gjorde US-tropperne bevægelige i Vietnam

Palæstina og Israel

- en konflikt uden ende?

Den israelske 'Sikkerhedsmur'

Flygtninge i Europa

- hvad med menneskerettighederne?

Flygtninge ankommer til den græske ø Lesbos

Velfærdsstaten og Ungdomsoprør

- ungdomsgruppers vilkår og ytringer i Danmark efter 1945

Vietnam-demonstration omkring 1970

Europæisk Union

- idé og virkelighed

EU er en økonomisk og politisk union

Opbrud i Østeuropa

- kommunismens sammenbrud og en ny nationalisme?

9. november 1989

Fred og konflikt i en globaliseret verden

- en ny rolle til FN?

FN-styrker med mandat til at bruge magt

Konflikt i Golfen

- stormagtsinteresser i Mellemøsten

Danske soldater i Afghanistan, 2005

Et nyt Europa

- hvor går grænsen?

Brexit - på vej mod et nyt Europa?

Terrorisme

- et angreb på den civiliserede verden?

Terrorister - morgendagens kamptropper?